Förbjuden frukt på Gullranda, hbl.fi

EU:s försvarsdimension och en gemensam försvars- och säkerhetspolitik har diskuterats länge. Men de har inte fått något konkret innehåll.

President Sauli Niinistö sade när han öppnade årets diskussioner på Gullranda att ett gemensamt europeiskt försvar har varit en förbjuden frukt som européerna många gånger har smakat, samtidigt har frukten blivit mindre förbjuden. Sauli Niinistö har själv länge och aktivt talat om ett europeiskt försvar, och nu vid de femte Gullrandasamtalen kunde han konstatera att tanken har ett större stöd än tidigare.

Ett konkret uttryck för det är det diskussionsunderlag om en säkerhets- och försvarsunion som EU-kommissionen lade fram så sent som den 7 juni. Läs artikel