Sverige bjuds in till Natomöte – Östersjön på agendan, svd.se

Sverige kommer att bjudas in till nästa försvarsministermöte i Nato i slutet av juni, erfar SvD. Försvarsminister Peter Hultqvist får chansen att vara med igen efter att ha stått utanför sedan Trumpadministrationen tog över i Washington. Vid den amerikanske presidentens eget besök vid Nato i slutet av maj deltog enbart stats- och regeringschefer från försvarsalliansens 29 medlemsländer. Likaså vid det första Natomötet med den amerikanske försvarsministern James Mattis i Bryssel i februari…

Nu ska det kommande försvarsministermötet i Bryssel den 29 juni klaras av på en dag, enligt uppgifter om det preliminära programmet till SvD.

På agendan står fyra punkter, överst hur alliansen ska finansieras i framtiden och amerikanska krav på en jämnare fördelning av kostnaderna. Läs artikel