Sverige går med i brittisk militärstyrka, dn.se

Regeringen beslutar inom kort att Sverige ska gå med i den militära utryckningsstyrkan JEF som leds av Storbritannien. Styrkan som består av sex Nato-länder utökas nu med både Sverige och Finland. Förbandet, Joint Expeditionary Force (JEF), leds av en stab i Storbritannien. Det är ingen stående styrka, utan nationerna anmäler olika militära enheter som kan sättas samman i efter behov i ett krisläge.

– Jag ser detta som en naturlig del av det samarbete vi byggt upp med Storbritannien och som utvecklats väldigt starkt på senare tid, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till DN.

Ministern underrättade på tisdagsförmiddagen riksdagens försvarsutskott om Sveriges anslutning till JEF. Konkret innebär beslutet att två av den svenska marinens korvetter nästa år kommer att ligga i beredskap för att sättas in i JEF. Längre fram kan också svenskt stridsflyg och specialförband stå redo, enligt en utredning som Försvarsmakten gjort på uppdrag av regeringen. Kostnaderna för att öva med JEF bedöms bli 10 miljoner kronor per år.

– Vi har koordinerat detta med Finland, gjort en gemensam analys och kommit fram till att det här är väl förenligt med vår alliansfria position. Det ger också ökade möjligheter att bygga interoperabilitet (samverkansförmåga) med partners, säger Peter Hultqvist. Läs artikel