Folkrättsforskare fördömer Turkiets angrepp i Syrien men öppnar för fortsatt kränkning av landets territoriella integritet

Utgivarna

Aftonbladets debattsida (20/12) skriver 17 folkrättsforskare om Turkiets intervention i norra Syrien.

De tillbakavisar Turkiets påstående om att landet varit utsatt för väpnat angrepp och därmed skulle ha rätt till självförsvar:

”Turkiet har de facto inte utsatts för ett väpnat angrepp som ger rätt till självförsvar i Rojava. Dessutom, om Turkiet trots allt skulle ha utsatts för ett väpnat angrepp, är det ytterst tveksamt om offensiven kan anses som nödvändigt och proportionerligt självförsvar.”

Slutsatsen från folkrättsforskarna är tydlig:

”Vår bedömning är därför att den turkiska militära offensiven i Rojava bryter mot FN-stadgans våldsförbud och strider mot folkrätten.”

Det är en viktig markering av de 17 att Turkiet bryter mot FN-stadgans våldsförbud.

Deras recept att stoppa den olagliga interventionen är att FN:s säkerhetsråd skall ”ta sitt ansvar för upprätthållandet av internationell fred och säkerhet och verka för inrättande av en FN-ledd säkerhetszon i norra Syrien”. De är dock att öppna för fortsatt intervention i Syrien av utländska makter. Syriens regering har i skarpa ordalag avvisat allt tal om att delar av landet skall läggas under kontroll av utomstående makter eller av FN.

Syriens historia sedan 2011 är en enda lång rad av utländska interventioner, direkta eller genom ombud. Dagens situation med Turkiets militära offensiv måste ses mot bakgrund av detta.

Förslaget om en säkerhetszon har lagts fram av Tyskland, Belgien och Kuwait, och det debatterades i FN:s säkerhetsråd den 19 december. Enligt förslaget skulle FN få grönt ljus att gå in överallt i Syrien där folk behövde hjälp. Förslaget mötte kritik från bland andra Kina och Ryssland.

Syriens representant avvisade förslaget och hävdade att landets suveränitet måste respekteras.

Den USA-ledda koalitionen Operation Inherent Resolve (OIR) har sedan 2015 genomfört flera hundra bombattacker mot mål i Syrien, och än idag finns USA-styrkor i norra Syrien. Allt detta har skett i strid med folkrätten. Sverige har inte stått utanför. Svenska regeringen har tvärtom uttalat stöd för OIR:s olagliga militära intervention i Syrien, och därmed har Sverige medverkat till att landets nationella suveränitet och territoriella integritet kränks.

De 17 vill värna folkrätten och FN-stadgan. Det är bra, men då måste man verka för att all utländsk inblandning upphör. Det gäller den USA-ledda koalitionen, Turkiet och Gulfstaterna som finansierat terrorgrupperna. Två stater, Ryssland och Iran, är i Syrien på inbjudan av den syriska regeringen. Men Ryssland har ingått en överenskommelse med Turkiet och står bakom dess militära offensiv i Syrien.

Syriens nationella suveränitet och territoriella integritet kan inte upprätthållas, så länge andra stater på olika sätt intervenerar.