Flygvapenchefen överlåter åt USA att säkra svenskt luftrum

Det var först i tisdags (9/11) som USA beslöt att trappa upp sin närvaro i storövningen Trident Juncture. Hangarfartyget Harry S. Truman med en besättning på 5 000 personer ska öka på det amerikanska deltagandet.

Nu har övningen plötsligt vuxit till att omfatta 51 000 militärer som ska öva att försvara Norge mot angrepp. Samtliga svenska försvarsgrenar deltar i Norge, och svenskt luftrum samt en flygbas i Sverige används i Nato-övningen.

Flygvapenchefen Mats Helgesson kommenterar eskaleringen för Dagens Nyheter:

– Det är ju faktiskt ett extra nordiskt flygvapen som har kommit till Nordsjön. Ytterligare flygresurser i vårt område som hjälper oss att hålla ordning på luftrum och annat, det är ju bara bra. Att ha ytterligare en stark partner i närområdet är alldeles utmärkt. Svensk flygvapenchef är alltså nöjd med att USA mer eller mindre tar över och ”håller ordning på luftrum och annat.”

Uttalandet är anmärkningsvärt. Svenska försvaret har ansvar för vårt territorium, inga andra stater.

När Sverige förra året bjöd in amerikanska styrkor att delta i vår storövning Aurora 17 var det en helt annan sak.

Då gällde det en övning upplagd och styrd av svenska försvaret för att öva försvar vid ett angrepp på vårt land. (Låt vara att det fanns ett mindre inslag i övningen då några USA-trupper skulle öva att före ett angrepp gruppera sig på svensk mark – detta har vi kommenterat här på sajten.)

Övningen Trident Juncture bygger på att Norge angrips och att allierade kommer till undsättning, enligt Natos artikel 5. Sverige kan, om vi själva väljer det, delta i kollektivt självförsvar för ett annat land.Men i det här fallet är scenariot med den massiva amerikanska insatsen snarast en övning i en kommande stormaktskonflikt med Ryssland.

I en sådan övning har det alliansfria Sverige ingen anledning att delta. Det är precis ett sådant krigsfall som svensk säkerhetspolitik syftar till att undvika att vi dras med i.

Helgesson ser uppenbarligen inga problem med vårt deltagande och att USA skall agera skyddsmakt även åt oss. Han är därmed ännu ett exempel på politiserande höga svenska militärer som vill att vi skall närma oss Nato. (Se även artikel på den här sajten om Folk och Försvars förfall.)