Finland genomför utvärderingsbesök i Ryssland, puolustusvoimat.fi

Finland gör, för ökad tillit och säkerhet i enlighet med Wienfördraget 2011, ett utvärderingsbesök i Ryssland den 9 – 11 oktober 2018. Utvärderingen sker inom ramen för det bilaterala avtalet mellan Finland och Ryssland gällande årliga extra utvärderingar.

Målsättningen för utvärderingsbesöket är att kunna konstatera riktigheten i de tidigare år 2018 inlämnade uppgifterna. Målet för utvärderingen är 61:e Marininfanteribrigaden i Sputnik. Läs pressmeddelande