Flygvapenchefen inte redo att minska på antalet jaktplan – ”vilken del av landet skulle vi låta bli att försvara?”, hbl.fi

Arbetet med att sålla fram efterträdaren till Finlands nuvarande jaktplan F/A-18 är i full gång. Flygvapenkommendören Sampo Eskelinen säger att det inte går att försvara landet med färre plan än i dag och är tveksam till att Hornet skulle ersättas av två olika plantyper.

Flygvapnets nya kommendör, generalmajor Sampo Eskelinen, har fullt upp med förberedelserna inför Finlands dyraste vapenaffär genom tiderna, anskaffningen av efterträdarna till den nuvarande F/A-18 Hornet-flottan.

Utifrån de svar som de olika plantillverkarna har gett, har försvarsmakten gjort en preliminär utvärdering av jaktplanskandidaterna och provflugit planen, bortsett från amerikanska F-35 som inte har plats för två personer…

Däremot har Eskelinen inte någon förståelse för dem som låter förstå att Finland i framtiden skulle klara sig med färre än 64 jaktplan vilket man har i dag.

– Mängden har betydelse eftersom mängd innebär prestanda i sig. Om någon tycker att Finland i framtiden borde klara sig med färre plan säger jag som ansvarig för flygvapnet att politikerna i så fall först måste bestämma vilken del av landet vi ska låta bli att försvara eller vid vilka tidpunkter vi inte ska vaka över luftrummet. För att vi ska kunna sköta vårt uppdrag måste vi ha jaktplan i hela landet: i söder, i norr, i öster och i väster.

Från politikerhåll har det också höjts röster för att Finland kunde välja två olika plantyper.

– Med en bottenlös kassa skulle också jag säga att det är rätt väg att gå eftersom olika jaktplan kan vara olika bra på olika saker. Vi har granskat möjligheten men det är långsökt att vi just nu skulle gå in för olika typer eftersom det inte är kostnadseffektivt. Helt kan vi inte utesluta det, men det måste finnas vägande skäl för att vi ska välja två olika plan. Läs artikel