I Sälens tecken, Björn Forseth, nsd.se

Medan Sverige springer benen av sig för att bli klappat på huvudet av en stormakt missar vi möjlighet till samtal med en annan stormakt.

Organisationen Folk och Försvar vill sprida kunskap och främja en levande debatt om säkerhetspolitik i Sverige och världen och tror på värdet av samtal och diskussioner där olika delar av samhället finns representerade.

Deras rikskonferenser i Sälen är välrenommerade seminarier. En konferens eller ett seminarium är något man brukar ha för att med öppna kort och olika vinklingar försöka uppnå så välgrundade slutsatser som möjligt. Och att man i Sälen i stället för i kostym och uniform uppträder i ledig klädsel och åker skidor vid sidan om gör väl debatterna så levande och ohämmade som aldrig annars.

Vid sistlidna rikskonferens var emellertid slutsatsen redan från början dragen: Ryssland är hotande nära att anfalla Sverige och försöker förändra utgången av nästa svenska riksdagsval. Läs artikel