Hemvärnsbataljoner vässades under övningen Geltic Bear, forsvarsmakten.se

Under förra veckan deltog drygt 500 personer i ledningsövning Geltic Bear i Enköping. En övning som syftar till att öka hemvärnsbataljonernas förmåga att planera, leda och följa upp underställda enheters verksamhet. Staben för Militärregion Väst var på plats och ingick i övningsledningen, där staben bland annat gav order till de elva underställda förbanden…

Övningen som pågick dygnet runt från torsdag till söndag, utgick från ett scenario där Sverige utsätts för militära stridshandlingar som utmynnar i att Sverige förklarar krig. Målsättningen med övningen var att bataljonsstaberna bland annat skulle känna till vilka lagar och regler som gäller under fredstid och krig, vilka rutiner som gäller inom staben samt att kunna samverka med civila myndigheter.

I spelorganisationen deltog även representanter från bland annat polis, räddningstjänst, länsstyrelsen, Trafikverket och kommuner. Läs pressmeddelande