”Fler medier borde publicera rysspropaganda”, journalisten.se

Staffan Dahllöf, frilansjournalist

Tidskriften Kvartal bryter troligen mot lagen. Det är utmärkt. Fler borde följa efter.

Lagbrottet består i att Kvartal öppet trotsar Rådets Förordning (EU) 2022/350 av den 1 mars 2022, en svensk lag. Underrubriken till rådsförordningen säger vad det handlar om: ”om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina.”[…]

Strafframen för brott mot sanktionsförordningen är fyra års fängelse. Fast ”mindre överträdelser” medför inte straffansvar. Möjligen faller Kvartals notiser under den kategorin trots att de förmedlas med viss regelbundenhet. I så fall har Kvartal funnit ett kryphål som andra medier kan lära av, som att det är fritt fram att förmedla förbjudet innehåll med färre än till exempel 527 tecken som i exemplet nedanför.

Men det kan också finnas andra förklaringar till att Kvartal ännu inte har lagförts:

Förordningen blev beslutad med svenskt bifall i EUs ministerråd. Om Sverige hade röstat nej hade lagen inte blivit av eftersom sanktionsbeslut i EU enbart kan tas med enstämmighet. Resultatet är en pinsamhet som strider mot Tryckfrihetsförordningens censurförbud. Bättre då att låtsas som att den inte existerar. Läs artikel