Finska marinen deltar i ubåtsjaktövning i Sverige, merivoimat.fi

Svenska marinen leder under perioden 2 – 10.4.2019 Ubåtsjaktövning 2019 i Stockholms skärgård.

Finland deltar i övningen med ett minjaktfartyg av Katanpää-klass samt två robotbåtar av Rauma-klass. Vidare deltar även stabsofficerare i övningen.
Övningen genomförs i havsområdena norr om Gotland. I övningsområdet övar trupperna ubåtsbekämpning mot svenska ubåtar.

Målsättningen med övningen är att utveckla Finlands och Sveriges samarbetsförmåga vid ubåtsjakt samt att öva ledning av minjaktsavdelning och taktisk användning av metoder och sensorer.
Övningen upprätthåller de deltagande truppernas förmåga att fungera som en del av en multinationell flottavdelning och stärker för finska marinens del ubåtsbekämpningsförmågan för det nationella försvarets behov. Läs pressmeddelande