Mener USA må få øve med B-52 i nord, aldrimer.no

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen minner om at USA er Norges nærmeste allierte. Han mener derfor at USA må få anledning til å trene og øve aktivt i nord, også med langtrekkende B-52 Stratofortress bombefly. Han vil ikke kommentere at toktene gjennomføres som en strategisk markering overfor Russland.

Amerikanske B-52 bombefly har de to siste ukene flydd en rekke tokt langs den russiske grensen, herunder også minst ett tokt i Barentshavet. Formålet med toktene, opplyser amerikanske kilder, er å sende et strategisk og avskrekkende budskap til president Vladmir Putin, fem år etter Russlands annektering av Krim.

«Norske myndigheter er informert om at det amerikanske luftforsvaret i en begrenset periode nå trener med sine strategiske bombefly (B-52) i Europa. Amerikanske styrker trener og øver jevnlig i Europa. Dette underbygger NATOs kollektive forsvar og solidariteten i alliansen. Vi er også informert om at det vil bli gjennomført flygning i internasjonalt luftrom utenfor Norge», sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til Aldrimer.no.

Sitatene er sendt på mail via spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet (FD). Ifølge Frisch ble Norge informert i forkant av at flyvningene ble igangsatt.[…]

Hverken Forsvarsdepartementet (FD) eller Utenriksdepartementet (UD) har besvart to av tilsammen tre spørsmål som Aldrimer.no ba om kommentarer til.

Aldrimer.no rettet først en henvendelse til UD, som raskt videresendte henvendelsen til embedsverket i FD.

Dette er spørsmålene som Aldrimer.no stilte:

1. Hvordan ser UD på denne operasjonen og en slik amerikansk styrkedemonstrasjon?

2. Kan slike amerikanske flyvninger virke destabiliserende på sikkerhetssituasjonen i nord?

3. Har norske myndigheter gitt klarering til at am B-52 kan fly tokt i nord dels over norsk territorium (tokt i Nord-Europa har UK som utgangspunkt)? Läs artikel