Finsk-svenskt samarbete för bästa utvecklingen, forsvarsmakten.se

Första året Finland deltog i flygvapenövningen var 2016. Då agerade de som kvalificerat motstånd. I år är Finland även en integrerad del i det svenska luftförsvaret. En division F-18 baserar i Kallax med uppgift att stödja försvaret av Sverige. Men det är ifrån Rovaniemi som de finsk-svenska anfallen utgår – alla med mål att utveckla det svenska luftförsvaret och samverkan mellan Finland och Sverige i en tid bortom fred. Överste Lars Helmrich är chef för Skaraborgs flygflottilj och den svenska kontingenten i Finland. […]

Finska och svenska flygvapnet har samarbetat under lång tid. Cross Border Training (CBT) är en typ av övning som genomförts sedan början av 2000-talet. En svensk-finsk CBT genomfördes senast förra veckan. Sverige och Finland har också deltagit i varandras mest betydelsefulla övningar såsom svenska Flygvapenövningen och Ruska, vilken är Finlands motsvarighet.

– Allting utgår från det bilaterala försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige. Under dessa övningar fokuserar det finska flygvapnet alltid på vårt nationella försvar. Att träna tillsammans är ett kostnadseffektivt sätt att avsevärt höja vår luftoperationella förmåga, säger överstelöjtnant Tomi Iikkanen, divisionschef på Fighter Squardron 11, Lapland Air Command. Läs pressmeddelande