Finsk beredskap i topp – önskar Sverige ”lycka till”, svd.se

”Beklämmande”. Så säger Finlands högsta beredskapschef om Sveriges krisberedskapssituation. Grannlandets välfyllda lager med vårdutrustning beskrivs som Europas bästa – och viruskrisen har enligt grannlandet blottat Sveriges bräckliga beredskap.

I en tid när svensk sjukvårdspersonal oroar sig för att skyddskläder tar slut och Vårdförbundet varnar för att masker och visir som behövs för vård av coronapatienter snart helt sinar – då beslutade Finland att öppna vad som för många svenskar framstod som en guldgruva. Flera stora välfyllda uppdaterade beredskapslager, utspridda på hemliga orter i Finland. Något som även Sverige kunde ha haft – men som har nedmonterats i flera steg. […]

I Finland ser läget annorlunda ut. Efter det kalla krigets slut valde landet att fortsätta upprätthålla fungerande och omfattande krisberedskapslager, och dessutom att aktivt utveckla dem.

Lagren är numera placerade på olika, hemliga platser runt om i Finland. Utöver att man kan ösa hälsovårdsmateriel ur dem, som skyddsutrustning för vårdpersonal och munskydd, så finns det också beredskap att åtgärda potentiella störningar i livsmedels- och energiförsörjningen. […]

För en gång i tiden låg länderna i stort på samma nivå – Sverige rentav snäppet ovanför Finland. Sedan valde länderna olika vägar.

I dag finns i princip inga civila beredskapslager kvar i Sverige sedan de monterats ner efter en rad beslut som fattades från 1990-talet och framåt.

Lounemaa tror att Finlands satsning på lagren gjordes bland annat på grund av landets geopolitiska läge. Inte bara är Finland beroende av export havsvägen. Man är också inkörd i ett vattenområde där sådana transporter enkelt kan slås ut, till skillnad från Sverige. Läs artikel