Krisberedskap har blivit omodernt, aftonbladet.se

Mikael Nyberg

[…] Tänkandet hade krigsmakten och försvarspolitikerna outsourcat. SAIC, en konsultfirma med nära band till Pentagon, NSA och CIA, fick efter kalla krigets slut i uppdrag att dra upp nya riktlinjer för det svenska försvaret.

”Sveriges roll som regional makt i Östersjön skiftar från neutralitet till ledarskap”, förklarade de amerikanska konsulterna i en hemligstämplad rapport. ”Förenta Staterna och många andra nationer och internationella organisationer, inklusive Förenta Nationerna, förväntar sig att Sverige ska ta på sig rollen att utöva regionalt ledarskap.”

Därför skulle ”koalitionskrigföring och Sveriges förmåga att operera i samverkan med organisationer som Nato … få en ny och större betydelse”. […]

I maj ska Sverige än en gång ställa upp med JAS Gripen och Boforskanoner när Nato övar krig mot ryssen. Men när ett smittsamt virus tar sig över gränsen har sjukvården inte resurser så att det räcker. Om spridningen av coronaviruset accelererar kan läkarna liksom i Italien tvingas välja och vraka bland patienter som behöver respiratorvård.

De 650 försvunna respiratorerna är ett mått bland många på beredskapen i den svenska vården. Redan före coronapandemin kom talrika larm från vårdanställda om brister på förbrukningsmaterial, vårdplatser och personal. Regionerna är enligt lag skyldiga att upprätthålla en katastrofmedicinsk beredskap. Det struntar de i.

Konsulterna levererade en storsvensk kopia av supermaktens gränslösa anspråk. Sveriges säkerhetsintressen sträckte sig nu över Östersjön till Baltikum och vidare ut i världen, skrev SAIC. Krigsmakten skulle rusta sig för insatser ”i de världsdelar där Sverige har vitala ekonomiska och/eller politiska intressen”. […]

Vid Euromaints ombyggnadsverkstad i Bulltofta, en av SJ:s privatiserade enheter, bestämde ledningen för ett antal år sedan att det skulle vara som i Japan: Inga lager av komponenter någonstans. Allt skulle beställas just-in-time.

Arbetsledarna och arbetarna nere på golvet visste att det skulle leda till förseningar och avbrott i produktionen. Hur skulle de göra? En del av dem valde att i hemlighet samla på sig lager av reservdelar, osynliga för de högsta cheferna när de spatserade runt på inspektion. Ofta är det just ett avstånd mellan ledningens påbud och praktiken längst ner i hierarkin som ger det kloka utrymme.

Där bokslutet dikterar och regionråd, verksamhetschefer och konsulter pekar med hela handen brer den systematiska dumheten ut sig. Läs artikel