EU:s nya insats Irini ser till att vapenembargot i Libyen efterlevs, consilium.europa.eu

Europeiska unionen intensifierar sina ansträngningar för att se till att verkställa FN:s vapenembargo i Libyen, och bidrar därigenom till fredsprocessen i landet, genom att man inleder en ny militär GSFP-insats i Medelhavsområdet.

Rådet antog i dag ett beslut om en ny militär EU-insats i Medelhavsområdet, Eunavfor MED Irini.

Irini-insatsen ska ha till huvuduppgift att se till att FN:s vapenembargo iakttas. Till sin hjälp kommer man att använda luftburna resurser, satelliter och havsburna resurser. Irini har fått namn efter det grekiska ordet för fred, ειρήνη. Uppdraget kommer bl.a. inspektera fartyg på öppet hav utanför Libyens kust som man misstänker smugglar vapen till eller från Libyen, och genom Irini agerar EU i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 2292 (2016). […]

Till en början ska insatsen pågå till den 31 mars 2021 och kommer att stå under noggrann kontroll av EU:s medlemsländer, som ska utöva politisk kontroll och strategisk ledning genom kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp), under ansvar av rådet och EU:s utrikesrepresentant. Läs pressmeddelande