Finlands krislager kommer till användning i coronatider, dn.se

Till skillnad från Sverige har Finland fortfarande ett beredskapslager för kristider. Nu tycks grannländerna vara intresserade av Finlands förråd av mat och mediciner. Men regeringen begränsar all medicinexport.

Finlands obligatoriska beredskapslager, skyddat av lagen, ska trygga att det finns livsmedel och mediciner för tre till tio månader även om samhället stänger ner. Bufferten räknas ut enligt de senaste årens normala konsumtion och fylls på kontinuerligt. Grossister, sjukhus och medicinfabriker är skyldiga att följa lagen. Den gäller både privata företag och staten.

Många länder hade tidigare ett liknande lager, som en följd av 1900-talets världskrig och geopolitiska kriser.

I Sverige upphävdes beredskapsförordningen 2002. EU-inträdet ledde till att man började montera ner lagren successivt. […]

Finlands självförsörjningsgrad för livsmedel är 80 procent, jämfört med 50 procent i Sverige. Läs artikel