Delar av Totalförsvarsövning 2020 skjuts upp, forsvarsmakten.se

Coronavirusets spridning påverkar många delar av Sverige. MSB:s och Försvarsmaktens övningsledning för Totalförsvarsövning 2020 har därför beslutat att skjuta upp två regionala delar av övningen som skulle genomförts i mars.

Totalförsvarsövning 2020 startade i november 2019 och är planerad att pågå hela 2020 ut. Övningen består av aktiviteter på lokal, regional och nationell nivå liksom i fält. Övningen leds och samordnas av Försvarsmakten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De delar som nu skjuts upp är två regionala övningstillfällen i Västra och Mellersta militärregionen. Läs artikel