Rettsstaten i karantene? morgenbladet.no

Hans Petter Graver, professor ved Institutt for privatrett, UiO og preses i Det Norske Videnskaps-Akademi

Alle kan svikte når panikken kryper på og det er nødvendig å fremstå som resolutt og handlekraftig. Det er uheldig at fullmaktsloven er forberedt i hemmelighet.

I hemmelighet har regjeringen forberedt en lov som gir den fullmakt til å gi forskrifter som kan utfylle, supplere eller fravike gjeldende lovgivning. Uten offentlighet har regjeringen forhandlet med partiene på Stortinget om unntakshjemler som setter Grunnlovens regler om lovgivningsmyndigheten til side. Da mediene rapporterte om dette 17. mars, nektet justisminister Mæland å uttale seg om hvilke fullmakter det var regjeringen ønsket. Før det ekstraordinøre statsråd kl. 17, 18. mars, fantes det ennå ikke spor av at en slik lov var på trappene, hverken på regjeringens eller Stortingets nettsider. […]

Loven sier at forskriftene ikke kan fravike Grunnloven, men presiserer samtidig at rettighetene i Grunnloven kan innskrenkes så langt det er forenlig med Grunnloven og menneskerettsloven. Disse abstrakte ordene dekker over realitetene. De vil for eksempel si at regjeringen kan vedta regler som pålegger tvungen arbeidstjeneste, frihetsberøvelse (karantene og isolasjon, men også andre former), inngrep i privatlivet, ytringsfriheten og en hel rekke andre forhold. Den kan også gjøre innskrenkninger i retten til domstolsprøvelse og forandringer i prosessreglene for domstolene. Läs artikel