Finland ska underteckna försvarsavtal med USA före presidentvalet, hbl.fi

Kommentar: Det finska samarbetsavtalet liknar det svenska. Det fördjupade svensk-amerikanska samarbetet gavs i maj 2016 en formell inramning genom en gemensam avsiktsförklaring (Statement of Intent). I sak spänner den över fem nyckelområden: – interoperabilitet, – övnings- och träningsverksamhet, – försvarsmaterielsamarbete, – forskning och utveckling, – multinationella operationer. Samarbetet ska underbyggas av en fördjupad säkerhetspolitisk dialog. Utgivarna

 

Det planerade Avtalet om försvarssamarbete mellan Finland och USA handlar enligt försvarsutskottets ordförande Ilkka Kanerva (Saml) om tre saker. Den första är att det då finns svart på vitt om försvarssamarbetet innan presidentvalet i USA hålls. Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) säger att avtalet gäller bland annat samarbete kring en försvarspolitisk dialog, informationsutbyte, materiellt samarbete, övningar och utbildning.

– Den andra saken är att vi inte vill att det ska uppstå en uppfattning om att Finland är mera motvilligt till ett transatlantiskt samarbete än Sverige. En sådan signal vill vi inte ge, säger Ilkka Kanerva. Den tredje viktiga saken är enligt Kanerva att Finland helt enkelt drar nytta av samarbetet med en stor och central militärpolitisk aktör.Läs artikel