Medlemskap i Nato är inte det rätta, Lennart Lindberg, insändare i Jönköpings-Posten

…JP menar att man går med i Nato, vilket med automatik innebär att konfrontationsytorna i Östersjöregionen ökar och, enligt paragraf 5 i Nato-fördaget blir vi automatiskt en stridande part om en militär konflikt sker mellan Nato och Ryssland.

Vad som samtliga borgerliga media bortsett från är avsnitt 10, Svensk-finskt samarbete. I detta avsnitt konstateras att man från finskt håll inte sällan ger uttryck för tanken att ett svenskt-finskt försvarsförbund på sikt vore naturligt. I Finland pågår för tillfället ett arbete med författningsändringar som skulle medge ett utvidgat samarbete militärt med Sverige.

Sverige, med ett försvar med rimliga anslag, och Finland, skulle innebära en icke föraktlig militär makt i Östersjöregionen och mycket väl utgöra en balanserande faktor mellan öst och väst.

Utredningen konstaterar också just detta. Läs artikel