Finland: nya rekryter inleder tjänstgöringen

Måndagen den 7 januari 2018 inleder omkring 12 500 nya rekryter sin tjänstgöring i kontingent 1/19.

Av dem som nu inleder tjänstgöringen, gör lite under 10 000 det i arméns truppförband. Cirka 1 700 värnpliktiga inleder sin militärtjänst i marinens tjänst. De övriga fördelas inom gränsbevakningens och flygvapnets truppförband. De flesta svenskspråkiga rekryter inleder tjänstgöringen vid Nylands brigad.

Läs mer: https://puolustusvoimat.fi/sv/artikeln/-/asset_publisher/uudet-alokkaat-aloittavat-palveluks-1