Sverige ny ordförande i det nordiska försvarssamarbetet Nordefco

Under det svenska ordförandeskapet 2019 kommer Sverige att arbeta för att omsätta den nya visionen, dels genom redan pågående verksamhet och dels genom nya initiativ. Tre teman som kommer föras upp till diskussion är förutsättningarna för att kunna samarbeta i alla konfliktnivåer, hur det nordiska försvarssamarbetet kan vara en plattform för att bygga regional säkerhet i bredare perspektiv och totalförsvar. Under ordförandeskapsåret kommer tre försvarsministermöten hållas, två i nordisk krets och ett tillsammans med de baltiska försvarsministrarna.

Läs  mer: https://www.regeringen.se/artiklar/2019/01/sverige-ny-ordforande-i-det-nordiska-forsvarssamarbetet-nordefco/