Kraftig ökning av mönstrande gotlänningar

Antalet kallade till mönstring har ökat kraftigt på Gotland under 2018 jämfört med 2017 och ligger klart högst i landet, var fjärde gotlänning i årskullen har kallats. Bemanning av det nya Gotlandsregementet är en av anledningarna.

Läs mer: https://www.helagotland.se/samhalle/kraftig-okning-av-monstrande-gotlanningar-15397093.aspx