Finland i skuggan av Ryssland, överstelöjtnant Jan Forsberg, pennanochsvardet.se

På en fråga till en hög finsk officer om han ser några problem med den 134 mil långa landgränsen mot Ryssland, så svarar han det hade varit ännu större problem om vi inte hade en landgräns österut! Finland firar 2017 sitt 100 års jubileum som en fri nation. Landet har präglats av förhållandet till grannlandet i öster.[…]

Sedan andra världskriget har Finland alltid insett artilleriets betydelse. Utöver de drygt 700 artilleripjäserna förfogar den finska armén över 698 12 cm granatkastare. Därutöver finns det 75 raketartilleripjäser. Detta är ett system som helt saknas i den svenska armén. De finska raketartillerisystemen MLRS M270 skjuter 22,7 cm raketer med en vikt på 306 kg i salvor om 12 raketer per fordon. Salvan skjuts på under 40 sekunder. Räckvidden för systemet är i grundversionen 32 km, men med specialraketer kan upp till 120 km räckvidd erhållas. MLRS-systemet tillverkades ursprungligen av USA och fortfarande finns systemen i sex Natoländer. Danmark sålde sina till Finland för några år sedan. […]

Den allmänna värnplikten och utbildning av hela den tjänstdugliga manliga åldersklassen ger på ett kostnadseffektivt sätt de finska stridskrafterna ett bra tillskott på kompetens. Den frivilliga militärtjänsten för kvinnor utvecklas även som en del av det totala systemet. Antalet kvinnor som tjänstgör i krishanteringsuppdrag försöker man utöka. Mönstringssystemet förbättras genom att de värnpliktigas specialkompetenser och förmågor beaktas. Den finska reservens utbildningssystem är en helhet, i vilken ingår försvarsmaktens repetitionsövningar och frivilliga övningar samt Försvarsutbildningsföreningens kurser.

Förändringar i omvärlden visar på vikten av att det finska samhället har förmåga att klara av kriser, och i detta spelar försvarsviljan en viktig roll. Försvaret är hela folkets sak, och finländarnas höga försvarsvilja är grunden för försvarsförmågan. En viktig del upprätthålls genom organisationerna som utför frivilligt försvarsarbete. Den stora försvarsviljan upprätthålls i Finland genom kvalitet i utbildning av de värnpliktiga. Därutöver genom att det frivilliga försvarsarbetet stöds av den finska försvarsmakten. Försvarsutbildarna i Finland har utvecklats till en strategisk partner för den finska försvarsmakten. Målet är att stärka det frivilliga försvarets roll i det lokala finska försvaret av hembygden. Sverige kan lära av Finland i mer än ett avseende! Läs artikel