Robustare försvar målet för stabsflytt, unt.se

Arméstabens flytt till Enköping är rationell och logisk när det nationella försvaret ska bli robust och uthålligt anser arméchefen, general Karl Engelbrektson. […]

– Vi omorganiserar och bygger ett robust nationellt försvar. Att inte längre ha staberna samlade i Stockholm är en del, att ha våra verksamheter i lokaler som vi har full rådighet över, är en annan del, säger Karl Engelbrektson.[…]

Är armén mera underfinansierad än flyget och marinen?

– I en obalanserad ekonomi har det varit viktigt att bevaka gränserna och då har mycket gått till flyget och marinen. Armén har ett relativt stort återtagande, säger Karl Engelbrektson. Läs artikel