Finland deltar i schweiziskt ledd inspektion i Ryssland, puolustusvoimat.fi

Schweiz leder en multinationell inspektionen i Ryssland i enlighet med OSSE:s Wienfördrag 2011 om förtroende och säkerhet från 19 till 21 maj 2021. I inspektionsteamet medverkar en finländsk officer.

Området som beordrats inspektion ligger nära Voronez och omfattar flera truppförband med tillhörande övningsområden.

Syftet med inspektionen är att kontrollera att det inte på det område som beordrats inspektion, pågår någon militär verksamhet som i enlighet med Wienfördraget borde ha anmälts i förväg. Inspektionsverksamhet är en del av normal vapenkontroll. Liknande inspektioner genomförs i Finland några gånger om året och Finland utför liknande inspektioner i andra medlemsländer. Läs pressmeddelande