I övningen Ritva 21 deltar alla försvarsgrenar och svenska fartyg, puolustusvoimat.fi

Försvarsmaktens huvudkrigsövning under våren 2021 verkställs till följd av coronapandemin i form av delövningar på olika håll i Finland. Den södra delövningen Ritva 21, som leds av Marinstaben, ordnas 24.5–2.6.

I övningen deltar personal från alla försvarsgrenar samt olika fartygsenheter (stridsfartyg, stödfartyg, kommandobåtar) från Marinen och Gränsbevakningsväsendet. Övningens totala styrka är över 6 000 personer. Förutom beväringar och avlönad personal deltar cirka 700 reservister, av vilka merparten deltar i Arméns trupper.

Övningen är höjdpunkten på utbildningen för de beväringar som hemförlovas i juni 2021 och testar kunnandet i truppsammansättning. Övningen verkställs trots de rådande epidemibegränsningarna, och under övningen iakttas de säkerhetsåtgärder som krävs. […]

Det förekommer övningsverksamhet på ett omfattande område i södra och västra Finland fr.om. 24.5. Övningens stridsskede verkställs på Hangö udd 28.5-2.6. I anslutning till övningen fungerar tre fartyg från Sverige som målavdelning på Finska viken och norra Östersjön.

– Jag anser det synnerligen positivt att vi också fick med oss svenska fartyg. Det är än en gång ett utmärkt bevis på övningssamarbetet mellan våra länders marin och på det praktiska stöd vi ger varandra, påpekar Tiilikainen. Läs pressmeddelande