Flaggan halas efter 20 år i Afghanistan, forsvarsmakten.se

Lördag den 15 maj genomfördes en historisk flaggceremoni i Kabul. I närvaro av chefen för den multinationella styrkan Resolute Support Mission (RSM) den amerikanske generalen Scott Miller och stora delar av hans stab. På insatsens högkvarter halades den svenska flaggan efter nästan 20 års närvaro i Afghanistan.

Försvarsmakten och Sveriges ambassad i Kabul representerades av försvarsattaché överste Johan Törnqvist och utsänd personal. Tal hölls av försvarsattachén, förbindelseofficeren överstelöjtnant Mattias Gleisner och av general Miller. I talen betonades Sveriges långsiktiga engagemang i både Isaf (International Security Assistance Force) och RSM och man högtidlighöll minnet av de stupade och sårade soldaterna. Läs pressmeddelande