Forsvarsdepartementet har ikke spurt om hangarskip i norsk farvann har atomvåpen ombord, tu.no

USA vil ikke svare på om det er atomvåpen om bord hangarskipet USS Harry S. Truman, som er i norsk farvann. Forsvarsdepartementet har heller ikke spurt.

Det atomdrevne hangarskipet med 5.400 soldater om bord skal blant annet delta under NATO-øvelsen Trident Juncture. På spørsmål fra Klassekampen om skipet har atomvåpen om bord, svarer orlogskaptein og nyhetsoffiser Ryan de Vera i Pentagon, at amerikanske myndigheter «har som politikk ikke å utstyre den amerikanske marinens overflateskip, angrepsubåter eller fly med atomvåpen».

– Vi diskuterer imidlertid ikke tilstedeværelsen eller fraværet av atomvåpen, skriver han videre. […]

Når Forsvarsdepartementet blir spurt om saken, svarer pressevakt Lars Gjemble ved å vise til stortingsmeldingen fra 1962. Den sier at det ikke skal lagres eller stasjoneres atomvåpen på norsk territorium i fredstid.

– Norge legger videre til grunn at allierte land så vel som andre atommakter, hvis marinefartøyer anløper norsk territorium, er kjent med og respekterer denne politikken og ikke medbringer atomvåpen, sier han. Läs artikel