EUTM Mali 17 redo för insats, forsvarsmakten.se

I år tar Luftstridsskolan över ansvaret för det svenska bidraget i den EU-ledda utbildningsinsatsen EUTM Mali (European Union Training Mission Mali). […]

Varje styrka som Luftstridsskolan sätter samman består av åtta soldater, officerare och specialistofficerare med olika specialområden. De maliska styrkorna kommer bland annat få utbildningar i grundläggande stridsteknik, vapenhantering och internationell humanitär rätt. […]

Utbildningsinsatsen genomförs av EU på förfrågan från Mali. Målet med insatsen är att bistå Mali genom utbildning och rådgivning av dess väpnade styrkor i syfte att stärka landets förmåga att hantera sina säkerhetsutmaningar. I insatsen deltar cirka 700 personer från 29 nationer. Försvarsmakten påbörjade insatsen första kvartalet 2013. Luftstridsskolan tar över uppgiften som uppsättande förband från Skaraborgs flygflottilj, F 7. Läs pressmeddelande