EU, Nato, Ryssland, Finland, Carl Fredrik Sandelin, hbl.fi

Frågan om EU:s integration och gemensamma försvar har diskuterats, glömts och tagits upp på nytt. Glömts och åter tagits upp vid en tidpunkt när Storbritanniens utträde ur EU är troligt. Det land som både med tanke på integration och försvar skulle vara av stor betydelse.

Kan Frankrike och Tyskland enas i svåra frågor eller ökar konkurrensen om vem som är starkast i EU och har mest inflytande på de mindre medlemsländerna? Vilken roll får de nationella parlamenten och regeringarna i ett förenat Europa? Ett Bryssel-högkvarter som är starkt påverkat av några få kan inte vara en rättvis lösning.

Och innebär ett gemensamt EU-försvar att stora delar av Europa fortsätter att underlyda en USA–Nato-militärstrategi med udden riktad mot Ryssland? Kommer vissa EU-länder, utan att vara hotade, att underdånigt fortsättningsvis delta i USA:s militära engagemang långt utanför sina egna gränser? Vilka EU-ledare är beredda att tala om en europeisk gemenskap utan Natos närvaro på vår kontinent? Läs artikel

Anm: Carl Fredrik Sandelin var under ett tiotal år chef för Finska Notisbyrån (finska motsvarigheten till TT) och dessförinnan chef för dess utrikesredaktion.