Ett Öst ställs mot ett Väst, sla.se

Per Blomquist, ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien

[…] Det har visat sig att politiker inte kan skilja på politik i allmänhet och den viktigare försvarspolitiken med hårda militära fakta: tid, rum, styrka och slag av stridsmedel. (Se Arvid Cronenberg i Krigsvetenskapsakademiens tidskrift 1:2016 under rubriken ”Akademiens heder på spel”.)

En fredsopinion saknas, menar Björnsson. Ja, varför finns inte en opinion för energiledningen NordStream 2 mellan Ryssland och Tyskland? Handel gynnar freden, hävdade redan Immanuel Kant. (Se ”upplysning nu” av Steven Pinker.)

Och slutligen: ”angrepp är sällan bästa försvar”, heter det ovan. Nej, och absolut inte för en småstat som Sverige omgiven av två stormaktskontrahenter som tävlar om militär hegemoni. Juntan i akademin, som Arvid Cronenberg framför i sitt inlägg, är för anslutning till Nato och har som grundantagande enbart Ryssland som hot mot Sverige. Det är självklart fel – se kartan som visar att hela Sveriges markterritorium är ett skydd mot USA/Nato som finns på Atlanten och i Europa.

Vi måste lära försvarsminister Hultqvist och ÖB Bydén att det falska spelet, mot militär alliansfrihet, med värdlandsavtal och Natostridskrafter på och över svenskt territorium, kan vara klart krigsframkallande sett vid ryskt planeringsbord. Läs artikel