Löfvens krav efter avslöjandet om hemliga avlyssningarna, expressen.se

Statsminister Stefan Löfven säger under pressträffen i Bryssel att han vill ha svar på flera frågor angående avlyssningen, som blivit känd sedan Danmarks Radio tillsammans med bland annat SVT och andra europeiska medier publicerat information om operetation ”Dunhammer”.

– Det här är allvarligt, att bli avlyssnade av sina allierade – om det nu stämmer. Nu fortsätter arbetet för Peter Hultqvist att gå till botten med det. Om det nu har hänt, vem är det som i så fall har blivit avlyssnad, en mängd sådana frågor.

Avslöjandet behandlades inte på EU-mötet.

– Vi vill först ha reda på i samråd med våra danska vänner vad det är som har förevarit, säger Stefan Löfven. […]

En fråga som Stefan Löfven vill ha svar på från danskt håll är vilka som i så fall avlyssnats.

– Danskarna säger att man inte har någon systematisk avlyssning av allierade. Likafullt kvarstår frågor, vi vill ändå gå till botten med det här. Vilka skulle i så fall ha varit avlyssnade, med flera frågor. Vi behöver mer kunskap och det väntar vi oss att vi får i dialog med Danmark, säger statsministern under pressträffen. Läs artikel