Niinistö besviken på nederländska myndigheter, vasabladet.fi

När de nederländska myndigheterna bad om handräckningen önskade de att frågan hemlighålls. Nu tas saken upp i offentligheten efter att den kommenterats i Nederländerna, sade Niinistö…

Niinistö uppger att Finland flera gånger skickat utredningsmaterial till Nederländerna. Men samtidigt har Finland tvingats ta ställning till om överlämnandet av uppgifterna och splitter från testerna till en tredje part strider mot inköpsavtalet för robotsystemet. Robotarna är köpta från Ryssland.

– Att överlämna uppgifterna verkar vara en naturlig sak, men från en handelsjuridisk synvinkel är det inte det, sade Niinistö under presskonferensen.

Niinistö tillade att Finland inte diskuterat utredningen med Ryssland. Ryska myndigheter har informerats om frågan men den har inte diskuterats, sade han.Läs artikel