Ett granskande öga

Anders Björnsson

”Hur ska DN granska Thunberg efter det här?” frågar sig en av de publicistiska cheferna på Hufvudstadsbladet, Lena Skogberg, sedan Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski under en dag abdikerat från befattning och låtit Greta Thunberg utföra hans sysslor.

Frågan är något skruvad. Utgångspunkten tycks vara att Wolodarski är en diktator som bestämmer över allt som står i hans tidning. Så är det knappast. Som ansvarig utgivare har han ett absolut ansvar, ett ensamansvar, för som allt som DN publicerar. Men Wolodarski har givetvis subalterna avdelningschefer, som i praktiken leder det journalistiska arbetet på tidningen och träffar viktiga avgöranden.

Själv är Peter Wolodarski medlem i en exklusiv församling, European Council on Foreign Relations. En av dess tre ordförande heter Carl Bildt. Bland medlemmarna märks ett antal nuvarande och tidigare statschefer, regeringschefer, utrikesministrar, försvarsministrar, ambassadörer från alla europeiska stater utom Ryssland, Vitryssland, Island, Moldavien och Ukraina (samt Georgien, som faktiskt tillhör Europarådet). Förutom Wolodarski ingår även Le Mondes chefredaktör Sylvie Kauffmann bland fåtalet publicister i rådsförsamlingen.

Om rådsmedlemmarna heter det på ECFR:s hemsida:

“Through their individual networks and collective engagement with ECFR policy and advocacy initiatives, Council Members contribute to foster and europeanise national debates on the EU’s foreign policy priorities and challenges. Working alongside ECFR’s senior staff, their expertise, insights and outreach ensure that ECFR has a truly pan-European perspective.”

Vi har svårt att tro, att det skulle vara Peter Wolodarskis medlemskap som har hindrat Dagens Nyheter från att hålla ett granskande öga på denna institution.