Huawei överklagar PTS-beslut, sydostran.se

Huawei tog emot PTS beslut den 20 oktober, om att bolaget förbjuds vara en del av den svenska 5G-utbyggnaden, med stor besvikelse.

– Vi anser att beslutet fattades på felaktiga grunder och baserades på antaganden och uppfattningar hos Säpo och Försvarsmakten, säger Kenneth Fredriksen.

– Beslutet fattades utan att vi blev involverade och i och med att vi blev namngivna anser vi att vi är en part i ärendet och därmed kan överklaga. Nu önskar vi att det behandlas av en objektiv och neutral part, säger Kenneth Fredriksen.

Enligt honom har Huawei både före och efter beslutet försökt ha en dialog med aktuella myndigheter utan resultat. Han anser att bolaget under processen före beslutet fått en helt annan typ av signaler än vad beslutet slutligen blev. […]

Enligt Huawei är PTS beslut också i strid med bland annat EU-rättsliga principer. Överklagan kommer att behandlas i förvaltningsrätten.

– Vi bekräftar att en överklagan har kommit in, säger Petter Öhrn, pressansvarig på PTS, till TT. Läs artikel