Et steg tilbake i kampen mot IS, forsvaretsforum.no

[…] Tormod Heier sier den nåværende utviklingen i regionen kan få følger for norske styrker i det internasjonale bidraget i kampen mot IS – «Operation Inherent Resolve».

– Norske styrker er i Irak for å trene sikkerhetsstyrker i Anbar-provinsen (vest i Irak) – som ikke ligger langt unna de tidligere kjerneområdene til IS. Sikkerhetsstyrkene kan bli engasjert for å demme opp for en ny ekspansjon fra IS, sier Heier. Professor ved Forsvarets høgskole, oberstløytnant Tormod Heier .

– Utviklingen blir på mange måter å rykke et steg tilbake i kampen mot IS.

Heier sier at norske mentorer må følge de irakiske sikkerhetsstyrkene – om nødvendig nærmere eventuelle IS-baser.

– Kan det bli aktuelt å sende flere norske styrker hvis sikkerhetssituasjonen forverrer seg?

– Norske myndigheter har en tradisjon for å imøtekomme amerikanske henvendelser. Det vil i så fall bli sett i lys av «samtidighetsproblematikken» på hjemmebane i nord, sier Heier som tidligere har pekt på at internasjonale operasjoner over tid har svekket beredskapen i Norge. Läs artikel