Er en ny storkrig på vei? rb.no

Dan Viggo Bergtun, president i World Veterans Federation

Etter en betydelig eskalering av konflikten mellom Ukraina og Russland de siste dagene er det grunn til å spørre seg om dette vil true verdensfreden. Det vil under alle omstendigheter true mange allianser og i verste fall starte en krig mellom landene som kan inkludere både de allierte av Russland og de allierte av Ukraina i vest ved NATO med USA i spissen. Her hjemme i Norge bør vi være bekymret. Konflikten handler om landområder, makt, sikkerhet og ikke minst historie. […]

Med Norge som en sterk partner i NATO og med tilsynelatende provoserende NATO øvelser også her hjemme, mot en ”tenkt fiende”, vil vi garantert bli involvert i en eventuelt storkrig. Norge som medlem i FNs Sikkerhetsråd bør gjøre alt for å dempe provoseringen fra alle sider og ikke la pandemien ta fokuset fra konflikten som kan føre til en storkrig langt verre enn COVID-19. Läs  krönikan