Brennpunkt: Sør-Kinahavet, derimot.no

Pensjonert oberstløytnant Einar Magnus Ødegård

Litt etter litt er den store samling kinesiske fartøyer ved Juan Felipe Reef forsvunnet derfra. I dag mandag 12/4 morgen meldes i alt 26 kinesiske skip i hele området som benevnes Sør-Kinahavet. Det er 4 kystvaktskip, 2 fra maritim militia og 20 fiskefartøyer.

Hangarskipsgruppen Theodore Roosevelt viste seg 6.-7. april å ha drevet øvelser i Sør-Kinahavet sammen med det malayiske flyvåpen og marine. Det betyr at øvelsene må ha foregått ikke langt fra Malaysia og landets flystasjoner, utenfor kysten nord for landet. Det kan ha vært rimelig nær enten fastlandsdelen sør for Thailand eller nordvest for Borneo. Spratlygruppen ligger litt nord for der øvelsene må ha foregått.

Läs artikel