Vad händer i Afghanistan? – senaste kriget 20 år, abfstockholm.se

Du kan antingen se samtalet live på ABF Stockholms Facebooksida eller efteråt via vår Youtube-kanal.

Sedan 1970-talet har Afghanistan aldrig upplevt fred. Sovjetisk invasion, milisvåld, talibanstyre och amerikanska bombningar har lagt ekonomin och infrastrukturen i ruiner. Det mänskliga lidandet är oerhört. Afghanistan tillhör de fattigaste länderna i världen. Korruptionen är utbredd. Miljontals afghaner är på flykt. Utländska makter har satsat mest på militära insatser, och gett blygsamma bidrag för att bygga ett civilt samhälle och befrämja demokrati och mänskliga rättigheter. Regeringen i Kabul är splittrad och beroende av västmakternas stöd.

I februari 2020 tog USA under president Trump initiativ till Dohaavtalet med talibanerna som bland annat innebar att alla främmande styrkor skulle lämna Afghanistan senast 1 maj i år. Under president Biden har politiken förändrats. Den nya amerikanska administrationen anser att talibanerna inte levt upp till löftet att minska våldet och inte klippt bandet till al-Qaida. Vid Natos toppmöte i februari beslutades att alliansens militära styrkor ska fortsatt stanna i Afghanistan, men utan att någon tidsgräns satts ut. Det har varit oklart om USA kommer att följa avtalet eller stanna längre. Sverige som deltar med trupp sedan 2002 planerar fortsatt militärt deltagande enligt regeringens nya utrikesdeklaration.

Medverkan av Kajsa Johansson, ordförande i Svenska Afghanistankommittén, SAK, Lars-Gunnar Liljestrand, medutgivare till sajten www.alliansfriheten.se och tidigare ordförande i Afghanistansolidaritet, Pierre Schori, tidigare FN-ambassadör och statsråd och Anna Ek, Sverigeansvarig, Svenska Afghanistankommittén, SAK, samtalsledare.