Stoltenberg: Russland senker terskelen for bruk av atomvåpen, vg.no

NATO-sjef Jens Stoltenberg peker på Russland som årsaken til at USAs president Donald Trump nå vil utvikle nye og mindre atomstridshoder som kan brukes i en begrenset atomkrig…

Men NATO-ekspert og seniorforsker Karsten Friis på NUPI, Norsk utenrikspolitisk institutt, sier at det nettopp er Russlands følelse av underlegenhet med konvensjonelle våpen som har fått president Vladimir Putin til å trekke det kjernefysiske kortet:

– Hvis man føler seg konvensjonelt underlegen, så kompenserer man med kjernevåpen. Det er åpenbart russernes tenkning, hvor de føler at de er konvensjonelt svakere og trenger måter å eskalere på. Det er en krevende balanse å svare troverdig på, uten å legitimere deres konsepter, eller å utplassere mange nye taktiske atomvåpen på vår side, sier Friis til VG.

NUPI-forskeren etterlyser en norsk debatt om utviklingen av nye kjernevåpen i NATO, fordi den også angår Norge:

– Den kjernefysiske dimensjonen i NATO har vi aldri likt å snakke så høyt om i Norge. Men den er fortsatt med oss. Bekymringen knyttet til INF-avtalen og hele diskusjonen rundt missilforsvaret, er en debatt som vi må forstå, fordi den er viktig del av helheten i NATO.

– Hvordan berører det norske interesser?

– Vi trenger ikke kjernevåpen på norsk jord, og russernes har et legitimt behov for å beskytte sine strategiske kjernevåpen i nord. Men samtidig er vi jo en del av varslingssystemene og radarsystemene, Vi må ha en bevisst oppfatning rundt hvilken rolle vi skal spille i NATOs kjernefysiske avskrekking, sier Karsten Friis. Läs artikel