En säkerhetspolitisk uppgörelse mellan Alliansen och S? Zebulon Carlander, svensktidskrift.se

Socialdemokraterna och Alliansen är eniga om ökade anslag till Försvarsmakten, så vilka är hindren för en säkerhetspolitisk storkoalition? Zebulon Carlander funderar över det till synes omöjliga.

Tidigare under veckan skrev före detta finansminister Anders Borg ett uppmärksammat inlägg på Facebook där han resonerar om det kommande valet i september och dess möjliga utfall. Borgs slutsats är att det rimligaste alternativet, givet dagens opinionsläge, är en koalitionsregering mellan Allianspartierna och Socialdemokraterna. Han fortsätter sin analys med att skissa på möjliga parametrar för ett sådant regeringssamarbete.

Följande är vad Borg skriver om en potentiell uppgörelse i säkerhetspolitiken:

”Återuppbyggnaden av försvaret fortsätter. Frågan om medlemskap i NATO är inte aktuell under nästa mandatperiod, men ambitionen att nå ett försvar kring 2% av BNP kan läggas fast.”

Man kan säga vad man vill om Borgs inlägg, men rent analytiskt vore det intressant att resonera kring tanken om bl a en större säkerhetspolitisk uppgörelse mellan Alliansen och Socialdemokraterna.Läs artikel