Det handler om mer enn penger, Mahmoud Farahmand, nettavisen.no

I stedet for penger fremlegger vi vyer om morgendagens teknologi og venter på en nær sagt magiske innretningen, som skal løse våre forsvarsutfordringer.

Til tross for at Norge på slutten av 80-tallet opplevde en krevende økonomisk situasjon, holdt vi forsvaresbudsjettet på ca 3 prosent av bruttonasjonalprodukt. Vi hadde en hær bestående av en divisjon med fire fullverdige brigader. I tillegg til dette hadde Hæren en selvstendig brigade på Østlandet, Brigade Sør. Altså fem brigader totalt. I dag sliter Hæren med å skrape sammen en eneste brigade, og langt i fra en divisjon.

I tillegg skal denne såkalte brigaden videre reduseres og kannibaliseres, med hensikt å spare penger. Mye av utstyret er utdatert, – pengene til modernisering av helt sentrale våpensystem kommer ikke. På grunn av manglende vilje til å legge penger på bordet i dag, fremlegger vi vyer om morgendagens teknologi og om at vi burde sitte på gjerdet å vente på denne nær sagt magiske innretningen, som skal løse våre teknologiutfordringer.

Pent sagt er dette blind teknologioptimisme i ypperste klasse, hvis det ikke bare er regelrett naivisme. Läs artikel