På detta sätt må ni berätta, Nils Funcke i Officerstidningen, nilsfuncke.se

Känner du till att du har lagligt stöd att lämna uppgifter till Officerstidningen eller Dagens Nyheter som du inte får berätta för din partner? Visste du att ÖB har mindre meddelarfrihet än vad du som vanlig anställd har? Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke författare till boken Att publicera, reder ut begreppen.

Sekretessen är till för att hemliga uppgifter ska förbli hemliga. Meddelarfriheten är till för att även hemliga uppgifter ska komma under allmänhetens ögon. Två regelverk i vars skärningspunkt det är lätt att gå vilse både för den som lämnar uppgifterna och för den som tar emot dem. Den officer som lämnar uppgifter kan göra sig skyldig till brott mot tystnadsplikten och den som tar emot och publicerar uppgifterna kan göra sig skyldig till grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Inte blir det lättare att orientera sig i denna, för de flesta okända terräng, eftersom rättigheterna är beroende av grad och uppdrag. En ÖB, en försvarsgrenschef eller motsvarande har i princip ingen meddelarfrihet när det gäller frågor som berör verksamheten. En fänrik skyddas däremot som regel av meddelarfriheten som är en grundlagsfäst rättighet. Läs artikel