En mönstringsplikt, Håkan Holmberg, unt.se

Försvarsminister Peter Hultqvist (S) påpekar att detta påminner om det system som redan tillämpas i Norge. Och som ett steg i riktning mot allmän värnplikt, i ordets egentliga betydelse, är förslaget välkommet. Men det handlar alltså inte om att obligatorisk militärtjänst åter, som för en generation sedan, blir ett självklart inslag i svenska ungdomars liv i skarven mellan skolan och vuxenblivandet.

I detta ligger också en problematik som politikerna måste ta på allvar. Hur stor kommer motivationen att vara för de ungdomar som väljs ut när de vet att de flesta i samma ålder inte behöver göra militärtjänst? Hur ska man se på värnpliktsvägran?

Och, från ett annat perspektiv, hur ska försvarets behov av snabb förstärkning vad gäller både materiel och utbildade officerare förenas med de kostnader som det nya systemet ofrånkomligen medför? Bristen på officerare är stor och de nya som behövs i yrket måste till stor del rekryteras bland värnpliktiga eftersom antalet frivilliga är för litet. Det kommer att behövas kraftiga tillskott av pengar till försvaret för att både fylla luckor av olika slag och göra försvarsmakten till en attraktiv arbetsplats. Läs ledaren