Willoch ber NATO gi opp Krim, Verldens Gang

Det er ikke realistisk at Krim skal komme tilbake til Ukraina, sier tidligere statsminister Kåre Willoch (H).
 – Antydningene fra NATO om at Ukraina kunne bli medlem, var innledningen til en helt overflødig skjerping av motsetningene mellom Russland og vesten, sier Willoch til VG…

Men overfor VG går han langt i å uttrykke at NATO og Vesten overdriver trusselen fra Russland:

– Ingen kan være interessert i forsvarsmessige tomrom. Jeg ser heller ikke noen direkte uttrykk for at Russland er blitt så mye farligere, sier Willoch,

På spørsmål om sanksjonene som EU og NATO-landene har iverksatt mot Russland vil føre til en endret russisk holdning, svarer Willoch:

– Jeg kan ikke se noen realisme bak forventingene om at Krim skal komme tilbake til Ukraina. Og måler man forventingene blant de som bor på Krim, så har de heller ikke uttrykt noen forventning om å få komme tilbake.

– Hvordan kan NATO og Russland normalisere forholdet?

– Jeg går ut fra at man på betydningsfullt hold i NATO tenker igjennom hvordan man skal komme ut av situasjonen med sanskjoner. Når man innfører straffetiltak, tenker man ikke alltid grundig igjennom hvordan man skal komme ut av det. Hvis man trodde at Russland skulle trekke seg ut av Krim på grunn av sanksjonene, var ikke det særlig realistisk.

– Hele Europa vil få det bedre hvis Russland får det bedre økonomisk. Det er så stor gjensidighet i økonomien, Det er lettere å holde ro i en stat som har det bra, sier Willoch. Läs artikel