”Dra lärdom av 15 års misslyckat krig”, svd.se

Sverige är åter på väg in i ett meningslöst krig i Afghanistan med USA och Nato som tongivande krigsherrar. Det är mycket sorgligt. Liksom tidigare lägger regeringen dimridåer kring ett fortsatt krig, skriver ett flertal debattörer.

Sverige har deltagit i USA:s och Natos krig i Afghanistan i mer än femton år. Nu vill regeringen att riksdagen skall besluta om en fortsättning av kriget. Vi trodde inte att detta var möjligt efter det att regeringens egen utredare dömde ut den tidigare svenska krigsinsatsen som ett totalt misslyckande. Den norska utredningen om kriget kom fram till samma slutsatser. Vi trodde att Sverige fått nog av krig i Afghanistan.

Regeringen föreslår i propositionen av den 26 oktober 2017 att riksdagen skall besluta om fortsatt 50 svenska militärer i Afghanistan. Det hävdas att Sverige skall fortsätta av sociala och humanitära skäl. Att vi också i det nya engagemanget skall ha en icke stridande trupp där. Men detta är i dag en fiktion som inte har den minsta trovärdighet. Sverige skall delta under Natos ledning och befäl i ett återupptaget storskaligt krig. Efter president Donald Trumps tal i augusti i år finns inte längre något tvivel om saken. Läs artikel