Krigets lagar, forsvarsmakten.se

Under Aurora 17 övas den gemensamma förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Hur Försvarsmakten får agera och använda vapenmakt styrs av våra lagar. I svensk lag är det olika lagar och regler för fred och krig. Men vad innebär det?

Om utländsk militär kränker svenskt territorium i fred ingriper Försvarsmakten enligt IKFN-förordningen (ingripanden vid kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet). Enligt regeringsformen får Försvarsmakten använda våld i enlighet med internationell rätt för att hindra kränkningar av Sveriges territorium i fred.  Läs pressmeddelande