Rungande nej till Nato i Finland, svenska.yle.fi

En klar majoritet av finländarna motsätter sig ett medlemskap i försvarsalliansen Nato.

Enligt Helsingin Sanomats opinionsmätning säger 59 procent nej till ett medlemskap, medan bara 22 procent är för. Av de tillfrågade har 19 procent ingen åsikt i frågan. Natomotståndet dominerar inom alla befolkningsgrupper, oberoende av om man delar upp folket enligt ålder, kön, boningsort, arbete eller utbildningsnivå. Bland partianhängarna finns ändå ett undantag: de som stöder Samlingspartiet är för ett Natomedlemskap med knapp marginal. Bland anhängarna till de övriga partierna är nej-sidan klart starkare än ja-sidan.

I gallupen ställdes också frågan hur Finland ska göra om Sverige går med i Nato.

Sveriges agerande hade ändå ingen större inverkan på finländarnas åsikter. 52 procent anser att Finland borde stanna utanför Nato även om Sverige går med, medan 33 procent anser att Finland i så fall borde göra som Sverige…

Stödet för ett Natomedlemskap har minskat något under de senaste åren. I Helsingin Sanomats senaste mätning år 2014 sade 26 procent ja till Nato. Läs artikel